ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informativa sulla privacyPolityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 679 z 2016 r. („Rozporządzenie o ochronie danych osobowych”), firma Elica S.p.A. pragnie poinformować Państwa i wszystkich użytkowników i/lub odwiedzających Serwis www elica.com (zwanych odpowiednio „Użytkownicy” i „Serwis www”), w sprawie korzystania z danych osobowych, plików dziennika i plików cookie zebranych za pośrednictwem Serwisu www.

1. Właściciel, Administratorzy danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Właścicielem danych osobowych jest firma Elica S.p.A., aktualnie z siedzibą i adresem przy Via Ermanno Casoli nr 2 - 60044 Fabriano (AN) – Włochy, C.F. (Codice Fiscale -z wł. Numer Identyfikacji Podatkowej) REG.IMP. (Registro delle Imprese - z wł. Rejestr Przedsiębiorstw) AN 00096570429 - CAP. SOC. EUR.O 12.664.560 I.V. (Capitale Sociale interamente versato -z wł. Kapitał Zakładowy opłacony w całości) Telefon +39 0732 610 1, Fax +39 0732 610 249, email: elicaspa@sicurezzapostale.it (zwana dalej „Właścicielem”).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy również przetwarzania danych w celach marketingowych przeprowadzanego w Serwisie www shop.elica.com, które może być realizowane, po uprzednim uzyskaniu zgody Klienta, przez Elica S.p.A., aktualnie z siedzibą i adresem przy Via Ermanno Casoli nr 2 - 60044 Fabriano (AN) – Włochy, C.F.(Codice Fiscale -z wł. Numer Identyfikacji Podatkowej) REG.IMP. (Registro delle Imprese - z wł. Rejestr Przedsiębiorstw) AN 00096570429 - CAP. SOC. EUR.O 12.664.560 I.V. (Capitale Sociale interamente versato -z wł. Kapitał Zakładowy opłacony w całości) Telefon +39 0732 610 1, Fax +39 0732 610 249, email: centralino@elica.com (zwana dalej „ELICA”). W związku z zakupem produktów poprzez Serwis www shop.elica.com, związane z tym przetwarzanie danych zostanie przeprowadzone przez firmę Calicantus S.r.l. Via Abate Tommaso, 43 - 30020 Quarto d’Altino (Ve), Włochy NIP IT 0375759027, REA (Repertorio Economico Amministrativo -z wł. Wykaz Gospodarczo-Administracyjny) VE335872 (zwana dalej „CALICANTUS”), która staje się, według odnośnej polityki, niezależnym właścicielem danych osobowych, pod adresem https://shop.elica.com/it/informativa-privacy-calicantus.html. W związku z tym firma Elica będzie właścicielem danych Klienta ewentualnie podanych w celach marketingowych, a firma Calicantus będzie właścicielem danych Klienta podanych w celu zawarcia umowy dotyczącej sprzedaży produktów. Dlatego zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, podajemy następujące informacje dotyczące przetwarzania przeprowadzonego przez firmę Elica. Przetwarzanie nie jest zatem przeprowadzane we współwłasności przetwarzania, ale w formie odrębnego prawa własności, dla konkretnych celów każdego z właścicieli.

Z Inspektorem Ochrony Danych (zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) można kontaktować się pod następującym adresem poczty e-mail: dpo@elica.com (dalej zwany „IOD”).

Zaktualizowana lista wyznaczonych Administratorów danych może zostać udostępniona na żądanie Zainteresowanych i/lub Użytkowników.

2. Informacje zbierane automatycznie z Serwisu www - Pliki cookie

a) Informacje zbierane automatycznie

Podobnie jak wszystkie strony internetowe, również nasz Serwis www korzysta z plików dziennika, w których przechowywane są informacje zbierane w sposób automatyczny podczas Państwa wizyt. Systemy informatyczne i procedury oprogramowania wykorzystywane do działania Serwisu www pobierają automatycznie w trakcie użytkowania niektóre informacje, których transmisja jest domniemana przy korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej.

Zebrane informacje to:

 • adres IP (Internet Protocol) lub nazwa domeny urządzenia, z którego się korzysta;
 • typ przeglądarki i parametry urządzenia używane do łączenia się z Serwisem www;
 • adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów lub metoda stosowana przy wysyłaniu żądania do serwera;
 • nazwa dostawcy usług internetowych (ISP);
 • data i godzina wizyty;
 • strona internetowa pochodzenia (referral) i wyjście Użytkownika;
 • ewentualnie liczba kliknięć;
 • rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi;
 • kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (prawidłowe zakończenie, błąd itp.);
 • inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym urządzenia.

Informacje te są przetwarzane w formie zautomatyzowanej i gromadzone wyłącznie w formie zbiorczej w celu sprawdzenia poprawności działania Serwisu www.

b) Pliki cookie

Strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie są plikami tekstowymi zapisanymi na komputerze, które pozwalają na rejestrację niektórych parametrów i danych przesyłanych do systemu komputerowego za pośrednictwem przeglądarki, z której się korzysta. Narzędzia te umożliwiają analizę Państwa nawyków w korzystaniu z Serwisu www w różnych celach: wykonanie uwierzytelnień informatycznych, monitorowanie sesji, przechowywanie informacji o określonych konfiguracjach dotyczących użytkowników uzyskujących dostęp do serwera, przechowywanie preferencji itp.

Pliki cookie dzieli się na:

 1. Techniczne pliki cookie: służą do nawigacji lub do świadczenia usługi przez Państwa zamówionej. Bez użycia plików cookie niektóre czynności nie mogłyby zostać zakończone lub byłyby bardziej złożone i/lub mniej bezpieczne.
 2. Pliki cookie do profilowania: służą do śledzenia Państwa nawigacji i tworzenia profili według gustów, nawyków, wyborów itp. W ten sposób wiadomości reklamowe mogą być przesyłane do Państwa urządzenia zgodnie z preferencjami wykazanymi podczas poprzedniej nawigacji online.

Do zainstalowania technicznych Plików cookie nie jest wymagana Państwa zgoda. Aby zainstalować Pliki cookie do profilowania, wymagana jest Państwa zgoda: jeśli nie chcą Państwo, aby Wasze urządzenie otrzymywało i zapisywało Pliki cookie do profilowania, można zmienić ustawienia zabezpieczeń w Swojej przeglądarce. Poprzez ustawienia przeglądarki używanej do nawigacji, można zdecydować, czy usunąć i/lub unikać instalacji plików cookie na używanym urządzeniu.

Należy jednak zauważyć, że dezaktywując używanie Plików cookie do profilowania, nie będzie można w pełni korzystać z niektórych funkcji Serwisu www.

Podczas przeglądania Serwisu www mogą Państwo również odbierać pliki cookie na Waszym terminalu, które są wysyłane z różnych Serwisów www lub serwerów internetowych (zwanych dalej „Podmioty Trzecie"). Podmioty Trzecie, które używają plików cookie na naszym Serwisie www, to:

Korzystanie z Serwisu www jest uważane za akceptację korzystania z Plików cookie i za wyrażenie zgody na przetwarzanie zebranych danych przez Podmioty Trzecie.

3. Dane osobowe, które podają Państwo używając Serwisu www: jaki jest cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, aby poprzez korzystanie z Serwisu www, udostępnić Państwu:

 1. informacje, poprzez e-mail, o wszystkich naszych działań promocyjnych i marketingowych również bezpośrednich, w tym, dla przykładu, powiadamianie o najnowszych kolekcjach, wydarzeniach i kampaniach reklamowych organizowanych przez Właściciela, („Newsletter");

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa;
 2. rozwiązywać problemy techniczne Serwisu www;
 3. świadczyć usługę Newsletter, wysyłając zastrzeżone promocje, oferty i zniżki (po uprzednim uzyskaniu fakultatywnej, dobrowolnej i wyraźnej zgody);

Przetwarzanie danych osobowych do wyżej wymienionych celów będzie odbywać się zgodnie z Kodeksem Ochrony Danych Osobowych, Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych oraz wszystkimi przepisami szczególnymi dla danego sektora, w tym postanowieniami „Zasad Gwaranta dla programów lojalnościowych" z dnia 24 lutego 2005 r. oraz „Wytycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych przez profilowanie online” z dnia 19 marca 2015 r.

Zgodnie z „Wytycznymi w sprawie działań promocyjnych i walki ze spamem” z dnia 4 lipca 2013 r. podkreślamy, że Państwa zgoda na wysyłanie komunikatów komercyjnych, promocyjnych i marketingowych za pośrednictwem zautomatyzowanych narzędzi, rozszerzy się również na tradycyjne metody kontaktowania.

Dostarczone przez Państwa dane będą przetwarzane głównie za pomocą narzędzi informatycznych pod nadzorem Właściciela danych osobowych, przez podmioty specjalnie wyznaczone, upoważnione i poinstruowane do przetwarzania danych osobowych zgodnie z artykułem 30 Kodeksu Ochrony Danych Osobowych oraz artykułami 28 i 29 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Informujemy, że przestrzegane są odpowiednie środki bezpieczeństwa, również zgodnie z art. 5 i 32 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub niewłaściwemu użyciu oraz nieuprawnionemu dostępowi.

4. Obowiązkowy lub fakultatywny charakter zgody na podanie danych, konsekwencje ewentualnej odmowy i podstawa prawna przetwarzania

Muszą Państwo wiedzieć, że dla celów, o których mowa w punktach (i), (ii) poprzedniego art. 3, podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż w razie odmowy nie będą Państwo mogli, poprzez Serwis www, korzystać z Usług Serwisu.

Podanie danych osobowych nie będzie natomiast obowiązkowe, ale fakultatywne w celach, o których mowa w pkt (iii) poprzedniego art. 3. Niedostarczenie danych osobowych do w/w celów uniemożliwia nam wysyłanie do Państwa Newsletter. W tym celu mogą Państwo dowolnie zdecydować, czy wyrazić zgodę lub nie również w tych celach i bez wpływu tej decyzji na możliwość dostępu do Usług Serwisu www.

Pragniemy Państwu przypomnieć, że w każdym przypadku i w dowolnym momencie mogą Państwo poprosić Właściciela o usunięcie Swoich danych za pomocą prostego powiadomienia, które zostanie wysłane, bez szczególnych formalności, na wymienione w poprzednim art. 1 dane kontaktowe.

W odniesieniu do celów, o których mowa w punktach (i), (ii) poprzedniego art. 3, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w rzeczywistości wykonanie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu www i zamówionych przez Państwa (zgodnie z artykułem 6, ustęp 1, lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i artykułem 24, ustęp 1, lit. b Kodeksu Ochrony Danych Osobowych); zamiast tego, w odniesieniu do celów, o których mowa w punkcie (iii) poprzedniego art. 3, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda (zgodnie z art. 6, ustęp 1, lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i artykułu 23 Kodeksu Ochrony Danych Osobowych).

5. Komu i w jakim obszarze możemy przekazywać Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w obrębie UE, w pełnej zgodności z przepisami Kodeksu Ochrony Danych Osobowych i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, do następujących podmiotów:

(i) do administracji finansowej i/lub innych organów publicznych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawne lub na ich żądanie;

(iii) do struktur, podmiotów i firm zewnętrznych, z których usług korzysta Właściciel w celu wykonania czynności zależnych, instrumentalnych lub wynikających z realizacji Usług Serwisu www - w tym usług przechowywania w chmurze obliczeniowej, po wysyłanie Newsletter;

6. Państwa Prawa

Przypominamy, że możecie Państwo w każdej chwili skorzystać z praw, o których mowa w art. 7 Kodeksu Ochrony Danych Osobowych i o których mowa w art 15, 16, 17, 18, 20 i 21 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wysyłając pisemne powiadomienie do danych kontaktowych Właściciela i/lub IOD, o których mowa w poprzednim art. 1 i w konsekwencji uzyskać:

 • potwierdzenie istnienia lub nie danych osobowych ze wskazaniem względnego pochodzenia, sprawdzić ich poprawność lub zażądać ich uaktualnienie, korektę, integrację;
 • dostęp, korektę, usunięcie danych lub ograniczenie przetwarzania;
 • usunięcie, przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem.

Mogą Państwo również sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które go dotyczą.

Odnosząc się do Newslettera, zwracamy uwagę, że macie Państwo prawo do wycofania Swojej zgody na przetwarzanie danych za pomocą zautomatyzowanych metod kontaktu rozszerzającego się również na metody tradycyjne. Ponadto macie Państwo możliwość skorzystania z tego prawa w odniesieniu tylko do niektórych działań, to znaczy żądania przerwania, na przykład, wysyłania wiadomości promocyjnych za pośrednictwem jednego lub kilku narzędzi kontaktowych, na które wyrażono zgodę.

7. Okres Przetwarzania

Z zastrzeżeniem zobowiązań prawnych, dane osobowe będą przechowywane przez określony czas, w oparciu o kryteria w zależności od charakteru świadczonych usług. Należy pamiętać, że dane przechowywane do celów marketingowych (tj. dane dotyczące usługi Newsletter) będą przechowywane i wykorzystywane do momentu, w którym zainteresowany zgłosi wniosek o ich usunięcie (lub wykluczenie z usługi), korzystając z praw przewidzianych przez obowiązujące przepisy.

8. Środki bezpieczeństwa

Za pośrednictwem Serwisu www Państwa dane przetwarzane są zgodnie z właściwym prawem i przy użyciu odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym prawem, również z art. 5 i 32 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

W związku z tym potwierdza się, między innymi, przyjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi, kradzieży, ujawnieniu, zmianie lub nieuprawnionemu zniszczeniu Państwa danych.

9. Zmiany w treści Polityki Prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. W takim przypadku zostaną Państwo o tym niezwłocznie poinformowani przy ponownym korzystaniu z Serwisu www.